Prezentacja raportu – nagranie

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z prezentacji raportu „Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców”, która odbyła się 7 października 2019 r. na WPIA UW

W dyskusji udział wzięli:
adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska (v-ce dziekan ORA w Warszawie)
r. pr. Włodzimierz Chróścik (dziekan OIRP w Warszawie)
dyr. Wojciech Paluch (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
Damian Lewczuk (Biuro Rzecznika MŚP)
Grzegorz Wiaderek (Prezes INPRIS)
moderator: dr Adriana Bartnik (Politechnika Warszawska)

Spotkanie otworzyła dr hab. Dobrochna Bach-Golecka (prodziekan WPiA UW)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dbnoOlj00Z4[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zZcBPCA-YeE[/embedyt]

[embedyt] https://youtu.be/watch?v=OgGhlUKOi1I [/embedyt]

 

Raport z badania empirycznego już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym raportem  z naszego badania. Prezentuje on ustalenia i rekomendacje dotyczące dostępności usług prawniczych i instytucji prawniczych dla małych i średnich przedsiębiorców oraz omawia doświadczane przez nich problemy prawne.

Raport można pobrać tu:

J. Winczorek, K. Muszyński, Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców. Raport z badania empirycznego. Warszawa 2019

Opisujemy nasze badania

Nasze badanie dotyczy powodów, dla których polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie korzystają z prawa choć w wielu sytuacjach mogłyby to z sukcesem robić. Uzyskamy dokładną diagnozę obecnego stanu rzeczy i wyjaśnimy, dlaczego tak jest. Podjęcie tego problemu uważamy za ważne bo ponad 99% polskich przedsiębiorstw to MŚP, a o ich sposobach rozwiązywania problemów prawnych wiadomo bardzo mało. Sądzimy również, że wiedza o barierach jakich MŚP doświadczają podczas korzystania z prawa może być wykorzystana w projektowaniu polityki państwa oraz pomóc w zwiększeniu dostępności prawa i usług prawniczych (na przykład mediacji). Jeszcze inny powód jest taki, że w świetle obowiązującego prawa, wielkość przedsiębiorstwa nie wpływa na jego status prawny. Choć wiele małych firm to po prostu jednoosobowi przedsiębiorcy, są często traktowane przez prawo tak samo jak korporacje zatrudniające setki pracowników. Prawo zakłada często, że wszyscy przedsiębiorcy mają takie same umiejętności i możliwości, ale w rzeczywistości tak oczywiście nie jest. Czytaj dalej „Opisujemy nasze badania”