Witamy!

Witamy na stronie projektu badawczego „Bariery dostępu do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców” (NCN 2016/21/B/HS5/00397). Umieszczamy tu informacje o postępach naszych badań.

Projekt rozpoczął się w 2017 roku i zakończył w 2022 roku. Zrealizował go dwuosobowy zespół na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: Jan Winczorek i Karol Muszyński

W 2023 roku opublikowaliśmy w wydawnictwie Routledge książkę  „Small and Medium Enterprises, Law and Business. Uncertainty and Justice”, która omawia wyniki projektu.

Lista pozostałych publikacji naukowych powstałych w projekcie jest dostępna na stronie rezultatów projektu.

Zapraszamy ponadto do zapoznania się z popularnonaukowym opisem projektu, z raportem z badania empirycznego, a także naszymi artykułami w Dzienniku Gazecie Prawnej i w OKO.press.

7 października 2019 r. odbyła się publiczna prezentacja raportu. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z prezentacji oraz relacją prasową z tego wydarzenia.