Prezentacja raportu – nagranie

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z prezentacji raportu “Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców”, która odbyła się 7 października 2019 r. na WPIA UW

W dyskusji udział wzięli:
adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska (v-ce dziekan ORA w Warszawie)
r. pr. Włodzimierz Chróścik (dziekan OIRP w Warszawie)
dyr. Wojciech Paluch (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
Damian Lewczuk (Biuro Rzecznika MŚP)
Grzegorz Wiaderek (Prezes INPRIS)
moderator: dr Adriana Bartnik (Politechnika Warszawska)

Spotkanie otworzyła dr hab. Dobrochna Bach-Golecka (prodziekan WPiA UW)

 

Author: Jan Winczorek

Pracuje w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW