Jan Winczorek

dr hab. Jan Winczorek pracuje w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW. Z wykształcenia jest socjologiem (IS UW) oraz prawnikiem (WPiA UW). Zajmuje się socjologią prawa, w szczególności zagadnieniem dostępu do prawa oraz zastosowaniami teorii socjologicznej dla opisu zjawisk prawnych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, współpracownikiem organizacji pozarządowych, doradcą instytucji publicznych i prywatnych.

Bliższe informacje

Bezpośredni kontakt mailowy