Rezultaty projektu

Raporty

J. Winczorek, K. Muszyński, Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców. Raport z badania empirycznego. WPiA UW, Warszawa 2019, 90 s.

J. Winczorek, K. Muszyński, Access to justice in small and medium enterprises. An empirical report. WPiA UW, Warszawa 2019, 90 s.

Artykuły w mediach

J. Winczorek, K. Muszyński, Księgowi zamiast prawników. Dlaczego Polacy rzadko korzystają z prawa? [paywall], Dziennik Gazeta Prawna, 3 września 2019

J. Winczorek, K. Muszyński, Skąd kryzys państwa prawa? Ludzie nie czuli, że formalne instytucje prawne działają. Trzeba to naprawić, OKO.press, 3 października 2019

Wzmianki i komentarze w mediach (wybór)

J. Ojczyk, Małe firmy potrzebują prawniczego Ubera, Prawo.pl, 9 października 2019

J. Ojczyk, Małe i średnie firmy unikają prawników, wolą pomoc księgowych, Prawo.pl, 1 października 2019

Prezentacje na konferencjach naukowych:

J. Winczorek, K. Muszyński, Problemy prawne polskich przedsiębiorców i praktyki ich rozwiązywania, Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych, Kraków, 22 czerwca 2018 r.

J. Winczorek, K. Muszyński, Risk, Uncertainty, and Legal Problems. How Do SMEs Use Law, XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Kanada, 17 lipca 2018 r.

J. Winczorek, K. Muszyński, Uncertainties of law and laws of uncertainty. Polish SMEs on using law in business, Law and Citizenship Beyond the States, RCSL-SDJ, Lizbona, Portugalia, 11 września 2018 r.

K. Muszyński, J. Winczorek, Access to justice of small and medium enterprises at the periphery. Is law a source or an answer to uncertainty?, Law and Citizenship Beyond the States, RCSL-SDJ, Lizbona, Portugalia, 12 września 2018 r.

K. Muszyński, J. Winczorek, Umowy w działalności gospodarczej – zabezpieczenie interesów czy źródło cierpień?, XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Lublin, 24 września 2018 r.

K. Muszyński, J. Winczorek, Problems of self-employed in Poland, 4th Social Boundaries of Work Conference: Work, Knowledge, and Power in the Contemporary Capitalism, Gdańsk, 26 października 2018 r.

J. Winczorek, Access to law in small and medium enterprises in Poland, Development of Russian Law-XI: Access to Justice in Eurasia: From Regional to Global, Helsinki, Finlandia, 20 listopada 2018 r.

J. Winczorek, K. Muszyński, Mali i średni przedsiębiorcy o wymiarze sprawiedliwości, XVII Zjazd Socjologiczny: Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność, Wrocław, 11-14 września 2019 r.

K. Muszyński, J. Winczorek, Co mali i średni przedsiębiorcy myślą o prawie i urzędnikach?, XVII Zjazd Socjologiczny: Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność, Wrocław, 11-14 września 2019 r.